Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Társasági szerződés 44. sz. módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és működési szabályzat

Alapításra, feladatkörre, szervezeti felépítésre, átalakulásokra vonatkozó összes jogszabály száma, címe:

  • 35/1999. (X. 30.) KHVM rendelet a vasútegészségügyi rendszer átalakításával kapcsolatos jogutódlásról
  • 62/2007. (VI. 29.) GKM rendelet a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet fekvőbeteg és járóbeteg szakellátási feladatainak kiszervezéséről
  • 2009/2007. (I. 30.) Korm. határozat a központi egészségügyi szolgáltató szervezetek létrehozásáról
  • 203/2009. (IX.18.) Kormányrendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről

vissza a lap tetejére  vissza