Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Adatkezelési tájékoztató Ellátottak számára

Adatkezelési tájékoztató - kapcsolattartókról

Adatkezelési tájékoztató - a MÁV Zrt. egészségügyi szűrést igénybe vevő munkavállalói számára

Adatkezelési tájékoztató - a MÁV Csoport menedzserszűrést igénybe vevő munkavállalói számára

Adatkezelési tájékoztató PCR és immunológiai gyorstesztek elvégzéséhez

Avidin Kft. laborszolgáltató adatkezelési tájékoztatója

Hozzájárulás elektronikus leletküldéshez

Adatkezelési tájékoztató az Advance Medical Hungary Kft. ügyfelei számára

Adatkezelési tájékoztató - Prémium Egészségpénztár

Adatkezelési tájékoztató - Károli Gáspár Református Egyetem munkavállalói számára

Adatkezelési tájékoztató elsősegely oktatáson résztvevők számára

GDPR tájékoztató az EESZT-hez csatlakozott intézmények részére

NEAK adatvédelmi tájékoztatója lakosság részére

Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzat

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről


2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK  irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 


footer
Unió