Megújult és kibővült a Vasútegészségügyi Központ (MÁV Rendelő) Pécsett

Az elmúlt több mint egy év alatt kívül-belül megújult és kibővült a Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Pécsi Egészségügyi Központja.

A sokak által még ma is „MÁV-rendelőnek” ismert Szabadság úti épületegyüttes teljes felújítását a társaság saját anyagi forrásból finanszírozta, a költségek meghaladták a 300 millió forintot. A pécsi egészségügyi központ a beruházás 2012. augusztusi befejezését követően, az országban működő kilenc vasútegészségügyi divízió közül az egyik legkorszerűbbé vált.


A szakorvosi rendelőintézet 1954-ben nyitotta meg kapuit, elsősorban a vasutas dolgozók és hozzátartozóik ellátására. Az intézet életében jelentős változás történt 1999-ben, amikor az addig önálló költségvetési szervezeti formában működő egészségügyi ellátó intézmény a többségi állami tulajdonban lévő Vasútegészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság részévé vált.

A speciális ellátotti kör (vasutasok, honvédségi és rendvédelmi igényjogosultak és családtagjaik) ellátásának elsőbbsége a mai napig megmaradt, de a rendelőintézet manapság már mindenki számára nyitott. Az egészségügyi központ a teljes járóbeteg spektrumot lefedő szakellátást, fogászati, valamint – a MÁV-nak, több más intézménynek, gazdasági társaságnak – foglalkozás-egészségügyi alapellátást és nem utolsó sorban menedzserszűrést végez.

Az elmúlt évtizedekben alaposan elhasználódott az épület, hiszen csak kisebb és szükséges javítások, karbantartások történtek. Ennek ismeretében járultak hozzá a Vasútegészségügyi Kft. tulajdonosai (Magyar Állam, MÁV ZRt, GySEV, Vasutas Egészségpénztár) a menedzsment által előkészített felújítási tervhez. Az eredeti terv a folyosók, a parkoló, az épület külső megújítását és egy új szárny építését tartalmazta, recepcióval, gyógyszertárral és három rendelővel bővítve az intézményt. A kivitelezés során ehhez kapcsolódtak a későbbre tervezett, de a munkafolyamatok és a kivitelezés gazdaságossága miatt szükségessé vált felújítások a pincében és rendelőkben. Az egy évet meghaladó kivitelezési munkálatok, amelyek a betegellátás lehetőség szerinti minél kisebb zavarása mellett zajlottak, augusztus végén befejeződtek.

A munkakörülményeket is figyelembe véve európai színvonalú intézmény jött létre, ahol akadálymentes környezetben, légcserével ellátott folyosók, klimatizált helyiségek, jól felszerelt rendelők működnek, digitalizált röntgennel. Az egészségügyi központ új hasi, kardiológiai és nőgyógyászati ultrahangos készülékekkel fogadja a 19 szakrendelésre, illetve a foglalkozás-egészségügyi, fogászati, háziorvosi, gyermek háziorvosi rendelésre, illetve a menedzserszűrésre érkezőket. A napokban érkezik az új digitális panoráma röntgenkészülék, amely kiegészíti a diagnosztikus palettát. Az épített infrastruktúra beruházás a csatolt kiadásokkal együtt (tervezés, engedélyezés, közbeszerzés, bútorok) 304 millió forintba került, míg az elmúlt két évben beszerzett orvosi eszközök értéke 47 millió forint volt. Ezek finanszírozásának egyharmadát az egészségügyi központ saját megtakarításai, a fennmaradó részt a budapesti központ támogatása (azaz a többi divízió megtakarításai) fedezték. Feltétlenül említést érdemel, hogy ez volt a Vasútegészségügyi Kft. történelmének eddigi legnagyobb beruházása.

A pécsi vasútegészségügyi központot havonta 8-9000 beteg keresi fel, a rendelési idők igen kihasználtak, hiszen óránként átlagban 4-5 beteget látnak el, amelyet az egészségbiztosító átlagosan óránként 10-12 ezer forinttal finanszíroz. Az ellátottak nemcsak Pécsről, hanem a teljes régióból érkeznek a Szabadság úti intézménybe, amelynek kedveltsége a korszerűsítés és bővítés után várhatóan fokozódni fog. Ezt támogatja az elmúlt években már jól bevált és olajozottan működő beteg-előjegyzési rendszer, amellyel a társaság egyrészt jelentősen javította a betegelégedettséget, másrészt teljesíti a betegfogadási lista készítésének kötelezettségét is. A betegeknek egyaránt lehetőségük van interneten és telefonon történő bejelentkezésre, előjegyzésre.

A felújítás, átalakítás képeit megnézheti prezentációnkban!

Csatolt dokumentumok: